ایسنا،، در هنگام بازدید امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه از بخش لادروم، یک مرد ناشناس او را با سیلی زد.
این رویداد بعد از آن رخ داد که ماکرون به بازدید از مدرسه‌ای در شهرک تین لارمیتاژ رفت. ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده نشان می‌دهد رئیس جمهوری به مردمی که در خیابان منتظر او بودند نزدیک شده و دست یکی از مردها را گرفت با این حال، این مرد با دست دیگر خود به رئیس جمهوری سیلی زد. پس از آن،
نیروهای امنیتی در اوضاع مداخله کردند و مرد ریش دار با ماسک پزشکی را دستگیر کردند. در همین حال، کاخ الیزه این واقعه را تأیید و خاطرنشان کرد،
سیلی زده نشد بلکه تلاشی برای انجام آن بود. پلیس دو نفر را در پیوند با این رویداد دستگیر کرده است.