ویدئویی از لحظه سقوط روز گذشته یک خودروی پراید از روی پل در اصفهان.