شرور جوان و پولداری که پس از دعوا با دختر مورد علاقه‌اش، ۱۰ دستگاه خودرو را تخریب کرده بود، توسط مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ بازداشت شد. منبع: تسنیم