ظاهرا بستگان افراد کرونایی متوفق قادر به تدفین یا سوزاندن اجساد نبوده و به همین خاطر در رودخانه آنها را رها کرده‌اند. اجساد تجزیه شده امروز در ساحل گنگ در ایالت شمالی بیهار کشف شد.