رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: اگر کل کشور را هم واکسنیه کنیم باید تا پایان سال ماسک را داشته باشیم.