خالدی سخنگوی اورژانس کشور در واکنش به ضرب و شتم تکنسین موتورلانس اورژانس تهران هنگام ماموریت گفت: اقدامات قضایی در حال انجام است و شدیدترین برخورد با فرد ضارب صورت خواهد گرفت.