اعتمادآنلاین: تصاویری از سوزاندن اجساد بیماران کرونایی در هند که در این روزها به اوج بحران رسیده است.