به دنبال شکایت یک زن برای زورگیری و سرقت اموالش توسط یک مرد، نیروی انتظامی، این سارق را دستگیر کرد، اما در کمال تعجب، سارق برادر شاکی بود. در فیلم زیر، این سارق حرفه‌ای را که با استفاده از کلاه گیس، اقدام به زورگیری از خواهر خودش کرده بود، مشاهده می‌کنید.