۲۰ فروردین سالگرد شهادت مستندساز و روزنامه نگار"شهید مرتضی آوینی" گرامی باد.