کودکی که نزدیکانش بر اثر انفجار مواد محترقه به شدت مصدوم شده‌اند با اورژانس تماس گرفت.