ویدئویی از کشف ماری جوانا به جای سبزه عید در طرح رعد را ببینید. منبع: شبکه خبر