ویدئویوی از نجات جان جوانی که‌ قصد خودکشی از روی پل هلالی اهواز را داشت ببینید.