مرد دعا نویس زنش را در ویلا شمال بطور فجیع کشت و متواری شد