یک موتورسوار جوان در زاهدان هنگام اجرای حرکت نمایشی به دلیل سرعت بیش از حد با یک خودروی سنگین برخورد می‌کند ظاهرا به دلیل شدت ضربه به سرو صورت در دم کشته می شود و این صحنه ها توسط دوستانش به تصویر کشیده شده است.