گزارش رسانه های هندی حاکی از آن است متهم که از زندگی همسرش با زن دومش راضی نبود با یک اسلحه کلت هووی باردارش را در خیابان هدف قرار داد و به قتل رساند و ویدیویی که از این حادثه در رسانه ها به انتشار گذاشته شد لحظه وقوع این جنایت را به تصویر کشیده است. قتل یک زن به دست هوو به گفته مامورپلیس، قربانی با چهار گلوله به قتل رسیده و تپانچه 9 میلیمتری که متهم از آن استفاده کرده متعلق به همسرش بوده که با تماشای چند کلیپ طرز استفاده از آن را یاد گرفته بود.

ازدواج پنهانی مرد تاجر عامل جنایت خونین
گفتنی است که همسر متهم و مقتول یک تاجر بوده که 20 سال پیش با قاتل ازدواج کرده و حدود یک و نیم سال پیش نیز به صورت مخفیانه با مقتول ازدواج کرد که متهم پس از این که فهمید همسرش مجدد و پنهانی ازدواج کرده درصدد انتقام برآمد. گفتنی است که قاتل دستگیر و همسر او اکنون متواری شده است