آتش سوزی در پارک چیتگر ورودی تونل غزه اتفاق افتاده است.