مصطفی فقیهی مدیر سایت انتخاب در توئیتر خود نوشت: داستان از این قرار است که شهروند کرمانشاهی به نام فرزاد اسدی در زمینی مشغول راه رفتن است که مدعی‌ست متعلق به اوست و سندش را هم دارد. یک‌باره فردی به نام «چقامیرزایی» معاون منطقه ۸ شهرداری کرمانشاه همراه با «عیسایان» رییس خدمات شهری و نیروهایش، او را می‌بینند و زبان به توهین و فحاشی باز می‌کند که «با چه حقی اینجا ایستادی»؟! این شهروند خطاب به این افراد می‌گوید: «اینجا متعلق به من است، اگر هم نباشد دارم در این دشت قدم می‌زند، اشکالی دارد» ! اما با فحاشی، تحقیر زشت زبانی و مستبدّانه‌ و نهایتاً ضرب و شتم شهروند توسط چقامیرزایی و ادامه‌ی آن از سوی نیروهای شهرداری و به دستور عیساییان، ادامه می‌یابد!