بارها هشدار داده‌ایم مراقب اشیاء قیمتی و وسایل مهم فرزندانتان و خودتان باشید، سارقان در کمین نشته‌اند