یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین به دلیل نقص فنی پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی(ره) بین پرند و شهریار سقوط کرد. این هواپیما ۱۷۱ مسافر داشت.