کودک چینی پس از برخورد یک خودرو با او و مادرش خشمگین شد. در چهار راهی در شهر چونگ‌کینگ در غرب چین یک کودک با مادرش در حال عبور از روی خط عابر پیاده بود که ناگهان یک خودرو با آنها برخورد کرد. بلافاصله کودک از جای خود بلند می شود و در حالی که فریاد همراه با گریه سر می دهد ابتدا نگاهی به مادر کرده و با لگد به سپر خودرو می کوبد. راننده نیز بلافاصله از خودرو خارج شده و مادر مصدوم را به بیمارستان منتقل می کند. به گفته پلیس راننده در این حادثه مقصر بوده است.