عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان 2 در بلوار ارتش تهران زنگ آغاز به کار مدارس را برای دانش آموزان سراسر کشور به ویژه دختران این دبیرستان نواخت.