وقتی شهاب حسینی حاضر نشد برای گویندگی در «کربلا جغرافیای یک تاریخ» دستمزد بگیرد!

داریوش یاری، کارگردان: هرچه خواستیم با او قرارداد ببندیم گفت من سیدم دوست دارم برای جدم کار کنم.