اجرای خاطره‌انگیز نوید محمدزاده با حضور «حسن ریوندی» در سال 1390