رمدسیویر، داروی نجات‌بخش بیماران کرونایی در ایران شده است، حتی بیمارستان میلاد، چادرهایی برای تزریق سرپایی رمدسیویر راه انداخته، اما سازمان بهداشت جهانی در مقاله ای مصرف رمدسیویر را برای درمان کرونا بی‌تاثیر می‌داند. با این حال پزشکان ایرانی همچنان به آن اعتقاد فراوانی دارند. منبع: همشهری