این صحنه مورد علاقه من در فیلم بود. یک جنون عاشقانه دوست داشتنی و یک آرامش برآمده از طوفان جنجال عروسی که خودش آرامش قبل از طوفان بود.