سوال جالب احسان علیخانی از کمدین اصفهانی در مورد یک تکه کلام