کله پاچه خوردن شاید در فرهنگ ما نامتعارف نباشد اما اینکه فردی از خوردن کله پاچه آن هم کله پاچه ای که با ورقه های طلا پوشیده شده است فیلم بگیرد و در فضای مجازی منتشر کند نه تنها متعارف نیست بلکه این سوال را به وجود می آورد در این روزگار که قشر زیادی از مردم از لحاظ اقتصادی دچار مشکل هستند در برخی از رستورن ها چه غذاهای عجیب و غریبی سرو می شود و چه آدم هایی پولداری هستند که از سر شکم سیری از خوردن کله و پاچه طلایی لذت می برند. ویدیویی از خوردن کله پاچه با روکش طلا در فضای مجازی وایرال شده است.رکنا