سطل زباله پر از اسکناس‌های دلار موجب حیرت یک رفتگر لبنانی شد. این رفتگر قصد خالی کردن این سطل زباله را داشت که تعداد زیادی اسکناس دلار آمریکا در داخل آن پیدا کرد. این اتفاق در منطقه سین الفیل لبنان رخ داد. این رفتگر با دیدن این صحنه در حالی بسیار خوشحال شد که نمی‌دانست خوشحالی اش موقتی خواهد بود. بلافاصله ویدئویی از این سطل زباله مملو از دلار در شبکه‌های اجتماعی لبنان دست به دست شد. یکی از افرادی که این ویدئو به دستش رسید «نبیل کاهالا» شهردار محلی سین الفیل بود. آقای کاهالا با دیدن این ویدئو اعلام کرد که تمام دلار‌های پیداشده در داخل سطل زباله در واقع دلار‌های تقلبی بوده است.