دو جوان جهادگر و انقلابی آغاز زندگی مشترک خود را در کنار ساکنان کوره پزخانه‌های منطقه اسلام آباد نظامی شهرری جشن گرفتند. این زوج به جای برگزار کردن مراسم جشن ازدواج در تالار‌های مجلل شهر، مراسمی ساده در کنار ایتام و فقرای ساکن کوره پزخانه‌های جنوب شهر برگزار کردند و هزینه مراسم خود را به این افراد مستضعف اختصاص دادند. گروه جهادی "الکفیل" هم از این اقدام عروس و داماد استقبال و مقدمات جشن ازدواج آن‌ها را فراهم کرد. همچنین در این مراسم سبد حمایتی شامل ارزاق میان نیازمندان تقسیم و شام عروسی نیز در میان آنان توزیع شد.