بهاره زارع بهاری، دختر ایرانی که در سال 2018 به عنوان دختر شایسته در چین انتخاب شده، مدتی است با انجام اقدامات نمایشی و با اعتماد به وعده هایی که به او داده شده بود، سعی کرده تا بتواند یکی از کشورهای غربی را متقاعد کند تا به او پناهندگی دهد. ..... پست ها و خبر کامل این قیلم را راجع به بهاره زارع بهاری در سایت نیک صالحی ببینید