ویدئویی دیده نشده و قدیمی از هم‌خوانی زانیار و حدیث میرامینی