وقتی یوسف تیموری وسط مصاحبه، بهنوش بختیاری را می ترساند!