«فاطمه عبادی» رحلت ام‌المومنین حضرت خدیجه کبری (س) را در قالب نقاشی شن به تصویر درآورد. منبع: دانشجو